Życie codzienne


Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00 przez 11 miesięcy w roku. Lipiec jest miesiącem wakacyjnym, przedszkole jest zamknięte.

 

PLAN DNIA
Nasz dzień ma ustalony harmonogram, który zapewnia dzieciom poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, a nauczycielom pozwala mieć pewność, że wszystkie potrzeby dzieci zostaną zaspokojone. Prosimy o zapoznanie się z naszym planem dnia i dostosowanie się do jego rytmu.

GRUPA MIESZANA
Dużą część dnia przedszkolaki spędzają w grupie mieszanej, co sprzyja budowaniu rodzinnej atmosfery, gdyż tak jak w rodzinie mamy dzieci w różnym wieku. Dzięki takiej koncepcji pracy rodzeństwo ma łatwiejszą adaptację. Grupa mieszana dostarcza dzieciom możliwości wzajemnego uczenia się. Młodsi uczą się od starszych, a starsze pełnią rolę „mentora” dla młodszych, uczą się odpowiedzialności, budują poczucie własnej wartości doświadczając, że potrafią więcej i lepiej.

 

PODZIAŁ NA GRUPY
Na czas zajęć dydaktyczno-wychowawczych dzieci dzielone są na dwie grupy (3-4 i 5-6latki). Podział ten uwzględnia rosnące możliwości rozwojowe dzieci, a także umożliwia nam bardziej indywidualne podejście do dzieci – pracujemy w grupach maksymalnie dwunastoosobowych. Formalnie dzieci przynależą do trzech grup wiekowych: Motylków (3latki), Biedronek (4latki) i Pszczółek (5-latki). Podział ten został wprowadzony, by podkreślić rosnącą samodzielność dziecka, przechodzenie na coraz wyższy szczebel rozwoju. Choć Motylki i Biedronki mają zajęcia w jednej grupie, to świadomość przynależności do Biedronek napawa je dumą, a dla nas jest okazją, by zachęcać dzieci do otaczania opieką najmłodsze „Motylki”. Ponieważ trafia do nas coraz więcej dzieci dwuletnich, od tego roku powstanie grupa „Żuczków” dla dzieci najmłodszych.

POSIŁKI
Śniadania i podwieczorki dzieci przynoszą z domu, natomiast dwudaniowe obiady przygotowywane i dostarczane są przez firmę cateringową "Jak u Mamy" (www.obiadyjakumamy.pl). Zwykle w poniedziałki wywieszany jest na tablicy ogłoszeń jadłospis na dany tydzień. Taki układ pozwala rodzicom na swobodne planowanie dwóch posiłków dziecka w ciągu dnia w przedszkolu, dzięki czemu mają pewność, że dziecko nie jest głodne, a z drugiej strony otwiera dziecko na nowe smaki kuchni pozadomowej.
Uczymy dzieci zasad zdrowego żywienia, dlatego prosimy o ograniczanie słodyczy, zachęcanie do spożywania owoców i warzyw. Nie przymuszamy dzieci do jedzenia, ale staramy się przekonywać, by próbowały nowych potraw. Maluszkom pomagamy w osiąganiu pełnej samodzielności przy jedzeniu.

PRACA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA
W naszym przedszkolu realizujemy programy wychowania przedszkolnego zgodne z nową podstawą programową. W miarę możliwości finansowych poszerzamy świat dzieci o nowe doświadczenia, organizując w przedszkolu przedstawienia teatralne, a także korzystając z oferty innych zajęć edukacyjnych. Wyjeżdżamy też na spektakle do teatru, planetarium, na lekcje pokazowe do muzeów, Szkoły Leśnej na Barbarce i do ogrodu zoobotanicznego. Koszt wszelkich imprez w przedszkolu i poza nim jest pokrywany z czesnego. Również w ramach opłaty prowadzone są zajęcia z rytmiki i języka angielskiego.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE
Na życzenie rodziców dzieci mogą brać udział w zajęciach płatnych dodatkowo.

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci mają do wyboru: Akademię Sowy, Karate, Szachy, Taniec.