Rodzice jako partnerzy


Dobra współpraca z rodzicami to jeden z kluczy do sukcesu Gniazdka. Wiemy, że nikt tak jak rodzice nie zna dziecka i że jego dobro jest dla nich najważniejsze, dlatego wszelkie uwagi, wątpliwości, sugestie, traktujemy z wielką powagą. Nie zawsze z rodzicami się zgadzamy, ale zawsze jesteśmy gotowi na rozmowę, starając się wypracować wspólne stanowisko.

Ze względu na niewielką ilość dzieci po dwóch, trzech latach współpracy nasze relacje to coś więcej niż relacje nauczyciel-rodzic. Rodzinna atmosfera Gniazdka przenosi się także na nasze kontakty z dziadkami i innymi bliskimi dziecka zaangażowanymi czynnie w opiekę nad nim.
Partnerstwo zaczyna się już od pierwszych dni, gdy z uwagą wysłuchujemy obaw i sugestii dotyczących adaptacji dziecka do przedszkola. Wiedza rodzica o dziecku i nasze doświadczenie zwykle umożliwiają dość łagodne wejście w życie Gniazdka.

Powodzenie naszej współpracy opiera się na bezpośredniej, szczerej komunikacji. Rodzice przyprowadzając, bądź odbierając dziecko każdego dnia mogą zamienić parę słów z nauczycielem. Raz w miesiącu organizowane są konsultacje dla chętnych rodziców, podczas których omawiamy indywidualne potrzeby dziecka, opowiadamy o jego sukcesach i trudnościach. Chętnie gościmy rodziców na zajęciach otwartych, które odbywają się przynajmniej dwa razy do roku. W razie potrzeby można taką wizytę uzgodnić z nauczycielem w innym, dogodnym dla siebie czasie. Staramy się też na bieżąco informować o tym co dzieci robią i co będzie się działo w przyszłości na stronie: https://www.facebook.com/pages/Przedszkole-Domowe-Gniazdko/365287886947087

Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin!

Jesteśmy otwarci na inne formy udziału rodziców w życiu Gniazdka. Mamy rodziców czytających dzieciom książki, rodziców-specjalistów prowadzących zajęcia, czekamy na kolejne propozycje.
Okazją do zacieśniania więzi są liczne spotkania w gronie rodzinnym - „Święto Ziemniaka”, pasowanie na przedszkolaka, spotkanie świąteczne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, zakończenie roku szkolnego. To nie tylko możliwość bliższego poznania kadry, ale także rodziców innych dzieci – pierwszych przyjaciół przedszkolaka. Niektóre rodziny zawierają w Gniazdku przyjaźnie, które trwają nawet, gdy dzieci odchodzą do szkoły.
Bez udziału rodziców w życiu przedszkola Gniazdko nie byłoby takim miejscem, jakim jest dzisiaj.