Plan dnia


7.00-8.00           schodzenie się dzieci, zabawy swobodne,

8.00-8.40           indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym,  

                            pozostałe dzieci zabawa swobodna

8.40-9.00          I blok zajęć dydaktyczno-wychowawczych; przygotowanie do śniadania

9.00-9.30          śniadanie

9.30-10.30       II blok zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10.30-10.45     przygotowanie do wyjścia na spacer, zabawy swobodne

10.45-12.00     spacer, zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy ruchowe w przedszkolu

12.00-12.15     przygotowanie do obiadu

12.15-12.45     obiad

12.45-13.00     czynności higieniczno-porządkowe po obiedzie

13.00-14.00     odpoczynek poobiedni: wyciszenie przy muzyce i bajce, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne

14.00-14.30     III blok zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.30-15.00     podwieczorek

15.00-17.00     zabawy swobodne, praca indywidualna,odbieranie dzieci przez rodziców