Opłaty


Miesięczny koszt pobytu dziecka w Gniazdku wynosi 460 zł. + 7,50 zł. za dwudaniowy obiad (koszt obiadów wyliczany według liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu).
Przy podpisaniu umowy Rodzice wnoszą jednorazową, bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości 250 zł.

W miesiącu wakacyjnym odpłatność wynosi 200 zł.