Nasze credo


Nazwa „Gniazdko” symbolizuje fakt, że z jednej strony jest tu przytulnie i bezpiecznie, a z drugiej jest to miejsce „startowe”, by wylecieć w daleki świat. Tutaj dzieci stawiają pierwsze kroki w świecie społecznym, zaspokajają potrzeby rozwoju umysłu, ciała i serca, uczą się dbać o siebie i innych.

 

MISJA
We współpracy z rodzicami wyposażamy umysły i serca dzieci w umiejętności niezbędne do szczęśliwego i twórczego życia w XXI wieku.
Nie koncentrujemy się wyłącznie na gotowości szkolnej, przygotowujemy dzieci do życia, którego szkoła jest tylko częścią.

WIZJA
Przez tworzenie właściwej atmosfery, własny przykład i nauczanie inspirujemy do odkrywania, pielęgnowania i rozwoju potencjału tkwiącego w dzieciach.